รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
140606083
ลง windows 7...
จุฑามาศ
กองกลาง
1021
2014-06-06
เชิดชัย
140606082
เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
กุสุมาลย์
กองกลาง
1000
2014-06-06
ชัยวัฒน์
140606081
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
สกุณา
กองคลัง
2161
2014-06-06
กฤษฎา
140606080
เข้า window w,jwfh...
อุไรวรรณ
กองกลาง
2017
2014-06-06
กฤษฎา
140604079
office 2007 ปิดไม่ติด HDD error...
กานต์พิชชา
กองพัฒนานักศึกษา
2390
2014-06-04
เชิดชัย
140604078
เครื่องปริ้นมีปัญหาปริ้นไม่ออก...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2014-06-04
กฤษฎา
140604077
ติดไวรัสโทรจันเล่นเนทไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-06-04
เชิดชัย
140604076
HDD มีปัญหา เปิดไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2147483647
2014-06-04
เชิดชัย
140603075
ลง os 8.1...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-06-03
ปรีชา
140603074
ปริ้นไม่ได้วินโดว์เสีย...
สาวิตรี
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2550
2014-06-03
เชิดชัย
140602073
จอดำ เปิดไม่ติด...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2130
2014-06-02
เชิดชัย
140602072
เปลี่ยน HDD...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
2014-06-02
เชิดชัย
140602071
เครื่องติดไวรัส ย้ายข้อมูล ตั้งรหัสผ่านเครื่อง...
มุทิตา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2801
2014-06-02
เชิดชัย
140530070
ลงfont มาตรฐาน...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3062
2014-05-30
เชิดชัย
140530069
เล่นเน็ตไม่ได้...
รุ่งวสันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3340
2014-05-30
กฤษฎา
140529068
ตรวจสอบเครื่อง ลง office 2013...
กฤษฎา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3512
2014-05-29
กฤษฎา
140529067
ติดไวรัส เข้าเนทไม่ได้...
เชิดชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3512
2014-05-29
เชิดชัย
140527065
ติดไวรัส...
สุมัธยา
กองนโยบายและแผน
2420
2014-05-27
เชิดชัย
140527064
เน็ตใช้ไม่ได้...
จิราพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2852
2014-05-27
ปรีชา
140527063
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
กุศลิน
กองกลาง
1010
2014-05-27
ปรีชา


Total 1189 Record : 60 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] 59 [60]