รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1908151192
ไฟล์วินโดมีปํญหา...
ศิริรัตน์
สำนักงานผู้อำนวยการ
930756101
2019-08-15 00:00:00
เชิดชัย
1908151191
ติดไวรัส ลงwindows...
ศิรินทรา
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4002
2019-08-15 00:00:00
เชิดชัย
1908151190
เปิดwindows ไม่ได้...
วสันต์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
945419153
2019-08-15 00:00:00
1908141189
excle ใช้งานไม่ได้...
เรณู
กองคลัง
2286
2019-08-14 00:00:00
เชิดชัย
1908141188
หน้าจอดับ เปิดไม่ติด...
สุภาวดี
กองบริหารงานบุคคล
2630
2019-08-14 00:00:00
เชิดชัย
1908061187
เครื่องค้าง...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2019-08-06 00:00:00
เชิดชัย
1908011186
ลง Windows 10 พร้อมลิขสิทธิ์ เครื่อง notebook...
วรรณณี
สาขาการตลาด
3640
2019-08-01 00:00:00
เชิดชัย
1907301185
ลงวินดดว์ 2 ตัว คือ 7 และ 10...
อนันต์
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
962624914
2019-07-30 00:00:00
เชิดชัย
1907301184
เชื่อมต่อเครื่องปริ้น PC จำนวน 2 เครื่อง Notebook จำนวน 2 เครื่อง...
ทัศนีย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2814
2019-07-30 00:00:00
เชิดชัย
1907261183
จอไม่ติด...
สุรวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2813
2019-07-26 00:00:00
เชิดชัย
1907251182
แก้ไขปัญหาไวรัสซ้อนไฟล์...
ไพฑูรย์
กองกลาง
2261
2019-07-25 00:00:00
เชิดชัย
1907251181
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
กานดา
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
862431575
2019-07-25 00:00:00
1907241180
เช็คฮาร์ดแวร์กับไดร์เวอร์ของแลน เพราะAdapter Internet มีอาการ Disable เอง สามารถลงวิ...
พงศ์พล
กองคลัง
2284
2019-07-24 00:00:00
ชับวัฒน์
1907121179
windows เสีย...
เมธวดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2871
2019-07-12 00:00:00
1907111178
เปิดคอมแล้วขึ้น TFTP TimeOut...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2019-07-11 00:00:00
1907081177
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - ลงwindow (format เครื่องได้)...
ชารี
สาขาสังคมศาสตร์
869967341
2019-07-08 00:00:00
เชิดชัย
1907081176
ให้เอาไวรัสที่มากับโปรแกรมออกให้หน่อยครับ เช่น Avast และ ByteFence...
สุรเชษฐ์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
872542498
2019-07-08 00:00:00
เชิดชัย
1907051175
ติดตั้งเครื่องปรินซ์รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2019-07-05 00:00:00
เชิดชัย
1907051174
เชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้...
ณัฐชนันย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2812
2019-07-05 00:00:00
เชิดชัย
1907041173
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่ ถอด HDD เครื่องเก่าทำเอกเทอนอล...
รัชนี
กองบริหารงานบุคคล
2621
2019-07-04 00:00:00
เชิดชัย


Total 1357 Record : 68 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]