รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1811271039
กำจัดไวรัส...
จันทนา
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
3434
2018-11-27
เชิดชัย
1811261038
ลงวินโดว์ใหม่...
ศศิธร
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
910569486
2018-11-26
เชิดชัย
1811261037
เครื่องอัพเดทตัวเองอัตโนมัติบ่อย ๆ ...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2370
2018-11-26
เชิดชัย
1811231036
ลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง...
ทิพปภา
กองคลัง
2280
2018-11-23
เชิดชัย
1811221035
activate Microsoft Office ...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
5101
2018-11-22
เชิดชัย
1811151034
คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ยุพาพรรณ
กองพัฒนานักศึกษา
2300
2018-11-15
1811151033
ต่อwifi ไม่ได้ ลงวินโด้ใหม่...
ปราณปริยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2852
2018-11-15
เชิดชัย
1811141032
update windows เช้าวันที่ 13 พ.ย. 61 และใช้งานได้ปกติ เช้า 14 พ.ย. 61 เปิดเครื่องเพื่อใช้...
อรุณรักษ์
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-11-14
เชิดชัย
1811141031
ไม่สามารถใช้งาน wifi นอกมหาวิทยาลัยได้ ไม่สามารถใช้งาน vpn ได้...
ฐิติพร
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
857439305
2018-11-14
1811121030
เครื่องคอมฯ เปิดWord ไม่ได้ ,และย้ายเครื่องโทรศัพท์...
จิตติมา
กองกลาง
2097
2018-11-12
1811091029
ต่อ wifi windows 7 ไม่ได้...
กิติยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2850
2018-11-09
1811071028
ลงวินโดว์ใหม่ + ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน...
ติณกร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
939354515
2018-11-07
เชิดชัย
1811071027
wifi หาย ...
ธิดารัตน์
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
64
2018-11-07
1811071026
เครื่องค้างบ่อย ใช้งานไม่เสถียร ติดไวรัส ลงวินโดวส์ใหม่...
ปิยะดา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5017
2018-11-07
1811061025
ลงวินโดใหม่...
กิตติ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2018-11-06
เชิดชัย
1811061024
ติดตั้งออฟฟิศ...
สุปราณี
กองคลัง
2140
2018-11-06
1811051023
ลงวินโดว ใหม่...
เดือนเพ็ญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
885490302
2018-11-05
เชิดชัย
1811021022
เปิดเครื่องไม่ได้...
จิตรมณี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3522
2018-11-02
เชิดชัย
1811011021
ลงวินโดวน์ใหม่ format เครื่อง ...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2469
2018-11-01
เชิดชัย
1811011020
hard disk เสีย ต้องการกู้ข้อมูลจาก ไดร์ฟ C...
อัมพาพร
สาขาวิชาการจัดการ
3631
2018-11-01
เชิดชัย


Total 1151 Record : 58 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]